Konserwacja systemu bezpieczeństwa powinna być przeprowadzana regularnie, [ ... ]

tak jak w przypadku wszystkich innych zasobów biznesowych. Dzięki temu Twój system bezpieczeństwa będzie działał poprawnie i znacznie wydłuży żywotność kluczowych komponentów, a jednocześnie pozwoli na wczesne wykrycie zużywających się elementów. Doskonałym przykładem zużywających się elementów są akumulatory, które w czasie użytkowania, ulegają systematycznemu spadkowi pojemności. Akumulatory stanowią bardzo ważne elementy, ponieważ od nich zależy sprawność systemu w czasie awarii sieci energetycznej. Konserwacja systemów bezpieczeństwa powinna być przeprowadzana regularnie i polegać też na czyszczeniu elementów optycznych kamer, regulacji obiektywów, testowania sprawności dysków w rejestratorach. Przy systemach kontroli dostępu, konserwacji powinny szczególnie podlegać elektrozaczepy i inne zespoły elektro-mechaniczne. Konserwacja obok standardowej kontroli działania, polega na regulacji i programowaniu elementów systemu, które tego wymagają. Security Resort Group oferuje pakiet serwisowy dostosowany do twoich wymagań. Jeśli nie masz pewności co do swoich wymagań konserwacyjnych, nasi konsultanci mogą sprawdzić i zaoferować porady dotyczące najbardziej odpowiedniej usługi dla twojego systemu. Ważne jest, aby sprawdzić w firmie ubezpieczeniowej, czy wymagane są rutynowe czynności związane z utrzymaniem bezpieczeństwa w ramach obowiązków polisy.

Dzięki korzystaniu z usług konserwacyjnych, można zminimalizować występowanie lub całkowicie uniknąć niektórych problemów:

Niepożądanych fałszywych alarmów

Awarii systemów alarmowych, kontrolerów dostępu, rejestratorów wizyjnych w tym dysków twardych i procesorów.

Niekontrolowanych wyłączeń systemów ze względu na zaniki zasilania (szczególnie niebezpieczne dla dysków w rejestratorach wizyjnych)

Szkód dla środowiska ze względu na możliwość wylania akumulatora i parowania kwasów.

Uniknięcia zagrożenia pożarowego ze względu na przeładowany i przegrzany akumulator

Nieaktualnych pakietów oprogramowania

Ograniczenia działania czujek lub kamer ze względu na ich zabrudzenia

Stacja monitorowania opiera swoje działanie na sprawnym odbieraniu , wysyłanych przez systemy bezpieczeństwa komunikatów o aktywacji i rodzaju alarmu. Dlatego niezmiernie ważne jest aby podczas inspekcji serwisowej każde urządzenie wykrywające i detekujące zostało przetestowane w działaniu i komunikacji z ACO. Jeśli masz zainstalowany kompleksowy system bezpieczeństwa, możesz nie wiedzieć, że niektóre urządzenia wykrywające nie działają. Taką przypadłość wykazują często kamery, zwłaszcza gdy nie jest wykonywany stały podgląd ich scen.