Systemy weryfikacji wizyjnej

Security Resort Group oferuje pakiety weryfikacji wizyjnej dla Twoich obiektów, aby zapewnić szybsze czasy reakcji na ochronę, niż tradycyjne systemy monitorowania i zmniejszyć bieżące koszty zapewnienia bezpieczeństwa.

Nasze systemy integrują najnowsze technologie kamer z bezpiecznym połączeniem monitorującym. Gdy alarm jest odbierany przez system ACO, stacja monitorowania natychmiast widzi scenę kamery, w której wystąpił alarm, co pozwala na natychmiastową weryfikację alarmu. Weryfikacja wideo pozwala zaoszczędzić pieniądze na niepotrzebnych powiadomieniach straży lub policji i zapewnia szybszą reakcję służb w razie potrzeby. Najważniejsze zalety weryfikacji wizyjnej: Wszystkie alarmy są weryfikowane wizualnie, zapewniając szybsze i dokładniejsze rozpoznanie zagrożenia przez operatora

 

1. Weryfikacja wizyjna pozwala na zarejestrowanie działań przestępców w trakcie dokonywania włamania, ponieważ zdarzenia alarmowe są odbierane przez stację monitowania. Operatorzy mają możliwość odtworzenia pre-alarmu, czyli materiału zarejestrowanego do kilkunastu sekund przed wystąpieniem zdarzenia alarmowego, co w znakomity sposób wpływa na ocenę sytuacji i często pozwala dostrzec jak doszło do zagrożenia. Dzięki takiej ocenie operator podejmuje szybką decyzję i wybiera rodzaj obsługi zdarzenia. Decyduje o wysłaniu służb ratowniczych lub interwencyjnych, jeśli jest to wymagane. Bez wizualnej weryfikacji stacji monitorowania Operator jest zmuszony wysłać patrol w celu zweryfikowania alarmu co zwiększa koszty i wydłuża proces weryfikacji.

 2. Wirtualny patrol -zwykle zmniejsza koszty Ochrony fizycznej lub prewencyjnego wysyłania patrolu w celu sprawdzenia obiektu, często nawet o 80%. Dzięki Wirtualnemu Patrolowi stacja monitorowania może efektywnie monitorować lokal, zdalnie wyświetlając dane na żywo z kamer zainstalowanych na miejscu. Wirtualny Patrol jest sprawdzoną alternatywą dla patroli fizycznych; są bezpieczniejsze i często mogą być skuteczniejsze niż straż na miejscu.

 3. Twoja własna bezpieczna, prywatna sieć – czy będzie VPN? To, co sprawia, że System dozoru wizyjnego podłączony do ACO SRG w ramach Usługi weryfikacji wizyjnej, różni od innych produktów zdalnego monitoringu wideo, to że posiada bezpieczne zaszyfrowane połączenie tunelowe VPN, które pozwala twoim kamerom łączyć się ze stacją monitorowania i odwrotnie, mając pewność, że twoje dane są bezpieczne. To prywatne i bezpieczne połączenie jest ustanowione dla każdej kamery podłączonej do stacji monitorowania.

4. Jak to działa? Centrala alarmowa i system dozoru wizyjnego jest instalowany na miejscu. Może składać się z zestawów wewnętrznych czujników do wykrywania intruzów, przycisków alarmowych do sytuacji awaryjnych lub kombinacji obu. Kamery są umieszczone tak aby zapewnić maksymalny zasięg sceny, uwzględniając strefy prywatności i ograniczenia zasięgu w postaci maskowania stref, których kamera nie powinna widzieć . Oprócz klasycznych kamer, używamy także kamer typu fisheye 360 stopni, aby zapewnić maksymalne pokrycie sceny przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Obraz z takiej kamery można podzielić na kilka pojedynczych scen i odrębnie je przeglądać i dozorować. Kiedy system alarmowy wygeneruje dowolny alarm (napadu lub włamania), który zostanie zgłoszony do ACO i wyświetlony na ekranie stanowiska operatora stacji monitorowania, to System dozoru wizyjnego także wygeneruje alarm do ACO i spowoduje natychmiastowe wyświetlenie połączonych z alarmującą strefą kamer na tym samym lub pomocniczym ekranie stanowiska. Pozwala to operatorowi natychmiast ocenić sytuację na miejscu. Operator może komunikować się z z osoba wzywającą pomocy lub wydawać komunikaty ostrzegawcze intruzowi. Rozmowę prowadzi za pośrednictwem kamery obsługującej tor audio (mikrofon i głośnik) Następnie w razie potrzeby wzywa służby interwencyjne lub ignoruje alarm po konsultacji z osobą, która go uruchomiła. Służby ratownicze będą się spieszyć, ponieważ alarm został zweryfikowany wizyjnie, a potencjalne zagrożenie zostało potwierdzone Weryfikacja wizyjna sprawia, że w 99% można wyeliminować zgłaszanie fałszywych alarmów, co znacznie podnosi profesjonalizm systemu alarmowego chronionego obiektu.