Stacja monitorowania

Pracownicy posiadają odpowiednie uprawnienia (wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej) i podlegają stałym szkoleniom z zakresu obsługi systemów bezpieczeństwa, monitorowania alarmowego i systemów dozoru wizyjnego. Obsługa monitorowanych obiektów podlega proceduralnym działaniom, wykluczającym dowolną interpretację i spontaniczną obsługę.

Stacja współpracuje na co dzień z innymi Agencjami Ochrony w zakresie dostarczania usług Ochrony doraźnej, wykonywanych grupami interwencyjnymi i prewencyjnymi. Dzięki takiemu rozwiązaniu polegającemu na rozdzieleniu usług monitorowania i Ochrony doraźnej, dostarczamy Klientom dywersyfikacji usług. Klient może dowolnie zdecydować, z której Agencji Ochrony chce korzystać, a jeżeli będzie chciał dokonać zmiany, to może ją wykonać dosłownie w kilka minut, zmieniając dostawcę Ochrony bez zmiany stacji monitorowania, a tym samym komunikatora alarmowego i ponoszenia kosztów.